Ansuf yis-k(m) deg usmel n tseftit taqbaylit!

Imira llan 3610 n yimyagen deg usmel-a.

anermis: agrakal@gmail.com

Stack Exchange Q&A site proposal: Kabyle language & UsageAɣmis Tiɣremt