Ansuf yis-k(m) deg usmel n tseftit taqbaylit!

Imira llan 5015 n yimyagen deg usmel-a.

anermis: agrakal@gmail.com


☁ asigna n yimyagen s ugacur 🎲

nneɣni sɛuẓẓeg sderder qesses sbeɛkek weqqef qabel jebbeḍ sqecbubeḍ ɣseb nnefcucel mwiwel ɛeqqer ami mebṭul sneḥcam bekkec jjiḥbeḍ kkussem sfel ssicceg metteɛ ɛum qqejmer jemmel ǧǧuḥbeḍ meɣlub mru xles mseglu jber qader mecqirrew nnezgem asxay kkefkef ɛteq sseglilez smehlek ssenkikez sfejfej naqer bḥet ṭṭerḍeq sseḥnucceḍ qewwed zziwzeḥ nneḥneḥ mcuff bberquqec weqqem sxeb mseqdaɛ ɣres rmec xxeṭweẓ hewwel mseḥsal ɣer rdem msetḥi dleg ḥerref keyyed nnusru nessef mfeṭṭal qqurref ɣɣurreb ffunzer ssiɣwes ssels ferrej sseḥsel ssiferr sqerwej rǧeɛ sekker snedreg ssenɛet mmuhtef cib kres mesnum sɛunneẓ nneqlab ɣellel kkelkel sɛukkez sbissel ssedɛen msebḍu msenɣal qadd ssemsex sseɛteb ssqeḍ mqellaq mderbaz sseḥluli

Isenfaren s teqbaylit